titel62.jpg

Voor de jongvolwassenen kent Scouting Nederland het Roverscouts-programma. Dit is voornamelijk gericht op outdoor-ervaringen, gecombineerd met sociale activiteiten die passen bij deze leeftijdsgroep samen met het ondersteunen van de scoutinggroep waar de roverscouts-leeftijdsgroep onderdeel van is.

De roverscoutsgroep heet de “Redekestam” en is vernoemd naar de oprichtster van de Scouting Tono-groep, mejuffrouw Redeke. Bij deze heroprichting kregen de aanwezig leden een vaandel met de naam van de roverscoutsgroep. De roverscouts van de Redekestam komen elke zaterdagmiddag bij elkaar voor hun activiteiten.

De aanwezige roverscouts van de Redekstam ontvingen als cadeau een eigen vaandel

Het nieuwe vaandel van de Redekestam

Share